စကၤာပူႏုိင္ငံအေျခစုိက္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

စကၤာပူႏုိင္ငံအေျခစုိက္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

MRCCI NEWS

၂၉.၄.၂၀၁၅ ေန႕တြင္ ကုန္သြယ္မႈကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးရန္

By Central

၂၀၁၅ ခု ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ စကၤာပူႏုိင္ငံအေျခစုိက္ JETRO စီးပြားေရးအဖြဲ႕သည္ ၂၉.၄.၂၀၁၅ ေန႕တြင္  MRCCI အသင္းသို႕ ကုန္သြယ္မႈကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးရန္ MRCCI အသင္းရံုးသုိ႕လာေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ွ JETRO စီးပြားေရးအဖြဲ႕အား ဒုဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မင္းႏွင့္…

More...
အိႏၵိယႏုိင္ငံ ေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္ရံုးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

အိႏၵိယႏုိင္ငံ ေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္ရံုးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

MRCCI NEWS

ကုန္သြယ္မႈ ျမင့္တင္ေရးကိစၥမ်ားအတြက္

By Central

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ ၂၇.၄.၂၀၁၅ တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္ရံုးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ MRCCI အသင္းသုိ႕ လာေရာက္၍ ကုန္သြယ္မႈ ျမင့္တင္ေရးကိစၥမ်ားအတြက္  လာေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲသို႕ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းအပါအ၀င္ CEC မ်ား…

More...
စားသုံးသူကာကြယ္ေပးေရးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား

စားသုံးသူကာကြယ္ေပးေရးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား

GOVERNMENT NEWS

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္မႈ ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္

By mrcci

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္မႈ ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ စားသုံးသူကာကြယ္ေပးေရးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲအား MRCCI အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ (10.9.2015) ရက္ေန႕ (၀၈း၃၀) နာရီမွ (၁၂း၃၀) အခ်ိန္ထိ က်င္းပခဲ့သည္။…

More...
အလုပ္ခန္႕ထားျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ(မူႀကမ္း) ေဆြးေႏြးပြဲ

အလုပ္ခန္႕ထားျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ(မူႀကမ္း) ေဆြးေႏြးပြဲ

MRCCI NEWS

ဥပေဒ (မူၾကမ္း)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္

By Central

၂၀၁၆ ခု မတ္လ ၈ ရက္ MRCCI အသင္းရံုး ခန္းမႀကီးတြင္ (၈.၃.၂၀၁၆)ေန႕ (၁၀း၀၀)နာရီမွ (၁၄း၃၀)အခ်ိန္အထိ  အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား အလုပ္ခန္႕ထားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ(မူႀကမ္း)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ ကိုယ္စားျပဳမ်ား စုစုေပါင္း…

More...
Thai Bank မွ Accounting သင္တန္းပုိ႕ခ်မည့္ အစီအစဥ္အတြက္ လာေရာက္ေဆြးေႏြး

Thai Bank မွ Accounting သင္တန္းပုိ႕ခ်မည့္ အစီအစဥ္အတြက္ လာေရာက္ေဆြးေႏြး

MRCCI NEWS

Thai Bank မွ SME Capacity Building Program အတြက္ Accounting သင္တန္း ပုိ႕ခ်မည့္

By Central

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လ (၁၆၊ ၁၇) တြင္ Thai Bank မွ SME Capacity Building Program အတြက္ Accounting သင္တန္း…

More...
TODA corporation မွ  ေရေပးေ၀ေရးကိစၥဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေမးျမန္းေဆြးေႏြး

TODA corporation မွ ေရေပးေ၀ေရးကိစၥဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေမးျမန္းေဆြးေႏြး

MRCCI NEWS

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္

By Central

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္   TODA corporation မွ Chief administrative officer  ျဖစ္သူ MASAYOSHI  HARATA  ပါ (2) ဦးမွ 12.7.2016 ေန႕လည္…

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2014 JoomlaWorks Ltd.

MRCCI: သမိုင္းေၾကာင္း

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း (MRCCI) ကုိ ၁၉၉၁ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၆) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး သက္တမ္းအားျဖင့္ (၂၂) ႏွစ္ ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အသင္းသား ဦးေရေပါင္း (၂၀၁၆)ဦး ရွိၿပီး၊ . . .

Read more...

Written on 22/09/2016, 22:56
smart-idea-for-youအႀကိဳစာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲ 19.9.2016 ရက္ေန႔ နံနက္(10း30)အခ်ိန္တြင္ MRCCI ခန္းမ(8)တြင္  1.10.2016 ရက္ေန႔ အမ်ဳိးသားကဇာတ္ရုံတြင္က်င္းပမည္။ Smart Idea for...
63
Written on 22/09/2016, 22:48
business-forum-ႏွင္႔-business-matching-ပြဲ 15.9.2016  ရက္ေန႔ (14း30)နာရီအခ်ိန္ မႏၱေလး Sedona Hotel တြင္ Singapore  Business Federation (SBF) ႏွင္႔ MRCCI တုိ႔ပူးေပါင္း၍ Business Forum...
83
Written on 22/09/2016, 22:44
idea-move-development-co-,ltd,-ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း (20.9.2016) ရက္ေန႔ 13း30 အခ်ိန္ Idea move development Co.,ltd, မွ Mr. Fujii (JFe) Ganvanizing coating Co.,ltd ,Japan ဦးေဆာင္သည္႔ စုစုေပါင္း...
82
Written on 22/09/2016, 22:38
sunday-talk-of-mrcci 18.9.2016 ရက္ေန႔ 13း00 အခ်ိန္ MRCCI ေဟာခန္းမတြင္ Sunday talk of MRCCI (SMEs) ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။အဖြင္႔မိန္႔ခြန္းအား MRCCI ဥကၠ႒...
47
Written on 22/09/2016, 22:34
ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ-စီးပြားေရးအဖဲြ႔၀င္-11-ဦး-ႏွင့္-business-matching (8.9.2016) ရက္ေန႔ (13း00)နာရီ အခ်ိန္ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ Affair of the diplomatic mission of finland မွ Mr. Jarmo Kuttila ဦးေဆာင္ေသာ စီးပြားေရးအဖဲြ႔၀င္...
70

Announcement

MRCCI အသင္းႀကီးမွ အခါအခြင့္ အလိုက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေၾကာ္ျငာခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Read More

ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ

2014-2015 ခုႏွစ္အတြက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္းကို ရယူႏိုင္ပါသည္။

Download

အသင္း၀င္ရန္

MRCCI သို႕ အသင္း၀င္ရန္ အတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ..............

Read More

သတင္းအသစ္မ်ား
အဖတ္မ်ားဆံုး
3
IMAGE Smart Idea for youအႀကိဳစာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲ
Thursday, 22 September 2016
19.9.2016 ရက္ေန႔ နံနက္(10း30)အခ်ိန္တြင္ MRCCI ခန္းမ(8)တြင္  1.10.2016 ရက္ေန႔ အမ်ဳိးသားကဇာတ္ရုံတြင္က်င္းပမည္။... Read More...
Business Forum ႏွင္႔ Business Matching ပြဲ
Thursday, 22 September 2016
15.9.2016  ရက္ေန႔ (14း30)နာရီအခ်ိန္ မႏၱေလး Sedona Hotel တြင္ Singapore  Business Federation (SBF) ႏွင္႔ MRCCI တုိ႔ပူးေပါင္း၍ Business Forum... Read More...
IMAGE Invitation to Australian Education Exhibition at Sedona Hotel Mandalay
Wednesday, 16 September 2015
 Australian Trade Commission is organising the Australia Future Unlimited Education Exhibition to beheld on 22 September 2015 at Sedona Hotel Mandalay.   There will be 18 Australian institutions participating in the exhibition... Read More...
IMAGE စားသုံးသူကာကြယ္ေပးေရးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား
Saturday, 12 September 2015
စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္မႈ ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္... Read More...
IMAGE ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအးျမင့္ႏွင့္ အဖြဲ႕အား ေတြ႕ဆံု
Friday, 08 May 2015
၂၀၁၅ ခု ေမလ ၃ ရက္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးအတြက္ အလုပ္သမားအလုပ္အကုိင္ႏွင့္... Read More...

Advestisement

 

Information updodate သိလိုပါက email ေပးခဲ့ပါ။

International Partners

       

Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Copyright © 2015. All Rights Reserved by MRCCI.