စကၤာပူ အဖြဲ႕မွ ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ား ျပပြဲအတြက္ လာေရာက္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြး

စကၤာပူ အဖြဲ႕မွ ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ား ျပပြဲအတြက္ လာေရာက္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြး

MRCCI NEWS

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂၃)ရက္တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပမည့္

By Central

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၉ ရက္    မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း(MRCCI) မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၊ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး(၅) ဦးသက္ထြန္းလင္း မန္ေနဂ်ာ ဦးထင္ေအာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ၉.၁၁.၂၀၁၆ ရက္ ေန႕လည္…

More...
 တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး တင္ျပႏုိင္ေရးအတြက္ အႀကိဳညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးပြဲ

တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး တင္ျပႏုိင္ေရးအတြက္ အႀကိဳညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးပြဲ

MRCCI NEWS

တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး တင္ျပႏုိင္ေရးအတြက္

By Central

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိူ၀င္ဘာ ၁၁ ရက္   ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လမ္းညြန္မွာၾကားခ်က္အရ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ညီေနာင္အသင္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ က႑အလုိက္တင္ျပလုိသည္မ်ားအား တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးတင္ျပႏုိင္ေရးအတြက္ ညီေနာင္အသင္းမ်ား၊ MRCCI အသင္းသားမ်ားႏွင့္   အႀကိဳညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲကို…

More...
TODA Corporation မွ  ေရေပးေ၀ေရး ကိစၥဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေမးျမန္းေဆြးေႏြး

TODA Corporation မွ ေရေပးေ၀ေရး ကိစၥဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေမးျမန္းေဆြးေႏြး

MRCCI NEWS

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္

By Central

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္   TODA corporation မွ Chief administrative officer  ျဖစ္သူ MASAYOSHI  HARATA  ပါ (2) ဦးမွ 12.7.2016 ေန႕လည္…

More...
အလုပ္ခန္႕ထားျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ(မူႀကမ္း) ေဆြးေႏြးပြဲ

အလုပ္ခန္႕ထားျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ(မူႀကမ္း) ေဆြးေႏြးပြဲ

MRCCI NEWS

ဥပေဒ (မူၾကမ္း)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္

By Central

၂၀၁၆ ခု မတ္လ ၈ ရက္ MRCCI အသင္းရံုး ခန္းမႀကီးတြင္ (၈.၃.၂၀၁၆)ေန႕ (၁၀း၀၀)နာရီမွ (၁၄း၃၀)အခ်ိန္အထိ  အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား အလုပ္ခန္႕ထားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ(မူႀကမ္း)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ ကိုယ္စားျပဳမ်ား စုစုေပါင္း…

More...
စားသုံးသူ ကာကြယ္ေပးေရး အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား

စားသုံးသူ ကာကြယ္ေပးေရး အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား

GOVERNMENT NEWS

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္မႈ ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္

By mrcci

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္မႈ ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ စားသုံးသူကာကြယ္ေပးေရးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲအား MRCCI အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ (10.9.2015) ရက္ေန႕ (၀၈း၃၀) နာရီမွ (၁၂း၃၀) အခ်ိန္ထိ က်င္းပခဲ့သည္။…

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2014 JoomlaWorks Ltd.

MRCCI: သမိုင္းေၾကာင္း

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း (MRCCI) ကုိ ၁၉၉၁ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၆) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး သက္တမ္းအားျဖင့္ (၂၂) ႏွစ္ ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အသင္းသား ဦးေရေပါင္း (၂၀၁၆)ဦး ရွိၿပီး၊ . . .

Read more...

Written on 19/01/2017, 16:36
creating-a-new-future-for-mandalay ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ရက္ ၀၉း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(MRCCI) Hall ခန္းမတြင္ Creating a...
1
Written on 15/01/2017, 18:03
kunming-monicipal-committee-of-the-cppcc-ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း။ ၁၀.၁.၂၀၁၇ ရက္ ၁၂း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MRCCI)...
18
Written on 14/12/2016, 10:14
အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏-gsp-အစီအစဥ္ဆုိင္ရာ-အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁၂)ရက္ ၀၈း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏...
75
Written on 05/12/2016, 11:27
ဂ်ာမန္ႏုိင္ငံမွ-pataick-jung-ihk-reutlingn-abtilung-international-ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(MRCCI) ဥကၠ႒ဦးေအာင္သန္းပါ CEC/EC ညီေနာင္အသင္းမ်ား၊...
102
Written on 03/12/2016, 10:40
ျမင္းၿခံcci-ဥကၠ႒-ႏွင့္-ေတြ႕ဆံုျခင္း (1.12.2016)ရက္ေန႕ (၂း၀၀)PM အခ်ိန္ျမင္ျခံ CCI ဥကၠ႒ပါ (၇)ဦးမွ MRCCI အသင္းသုိ႕ လာေရာက္၍ MRCCI အသင္းဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းပါ(၃)ဦး ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး MRCCI...
98

Announcement

MRCCI အသင္းႀကီးမွ အခါအခြင့္ အလိုက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေၾကာ္ျငာခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Read More

ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ

2014-2015 ခုႏွစ္အတြက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္းကို ရယူႏိုင္ပါသည္။

Download

အသင္း၀င္ရန္

MRCCI သို႕ အသင္း၀င္ရန္ အတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ..............

Read More

သတင္းအသစ္မ်ား
အဖတ္မ်ားဆံုး
3
IMAGE Creating a New Future For Mandalay
Thursday, 19 January 2017
၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ရက္ ၀၉း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး... Read More...
IMAGE Kunming Monicipal Committee of the CPPCC ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း။
Sunday, 15 January 2017
၁၀.၁.၂၀၁၇ ရက္ ၁၂း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး... Read More...
IMAGE Invitation to Australian Education Exhibition at Sedona Hotel Mandalay
Wednesday, 16 September 2015
 Australian Trade Commission is organising the Australia Future Unlimited Education Exhibition to beheld on 22 September 2015 at Sedona Hotel Mandalay.   There will be 18 Australian institutions participating in the exhibition... Read More...
IMAGE စားသုံးသူ ကာကြယ္ေပးေရး အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား
Saturday, 12 September 2015
စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္မႈ ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္... Read More...
IMAGE ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအးျမင့္ႏွင့္ အဖြဲ႕အား ေတြ႕ဆံု
Friday, 08 May 2015
၂၀၁၅ ခု ေမလ ၃ ရက္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးအတြက္ အလုပ္သမားအလုပ္အကုိင္ႏွင့္... Read More...

Advestisement

 

Information updodate သိလိုပါက email ေပးခဲ့ပါ။

International Partners

       

Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Copyright © 2015. All Rights Reserved by MRCCI.