ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်/ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ

Central Executive Committee & Executive Committee

စဉ် အမည် ရာထူး လုပ်ငန်းအမည်
1 ဦး၀င်းဌေး ဥက္ကဋ္ဌ La Min Tha Zin Co,Ltd
2 ဒေါ်မြင့်မြင့်သန်း ဒုဥက္ကဋ္ဌ Mya Gabar Soe Textile
3 ဦးကျော်စိုးနိုင် ဒုဥက္ကဋ္ဌ Kaung Thant Agro Business
4 ဦးကျော်သွင် ဒုဥက္ကဋ္ဌ Shwe Zin Thein Trading
5 ဦးမောင်မောင်ဦး ဒုဥက္ကဋ္ဌ New World Trading
6 ဒေါ်ခင်လှလှ
Shila
ဒုဥက္ကဋ္ဌ Shila Jewellery
7 ဦးညီညီချစ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Associate Legal Servie Co,Ltd
8 ဦးဇော်မျိုးအောင် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၁) Unique Super PowerCo,Ltd
9 ဦးလင်းကိုကိုအောင်
(ခ) စိုင်းလောင်
တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၂) Padamyar Gem & Jewelry
10 ဦးသူရ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၃) U Daw Na & Sons
11 ဦးကျော်ညီညီလတ် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၄) Lucky Hotel
12 ဒေါ်အေးအေးမြင့် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၅) K 99 Drinking Water
13 ဦးကျော်မျိုးထိုက် ဘဏ္ဍာရေးမှူး Mr.Sei Travel &Tour Co,Ltd
14 ဦးမျိုး၀င်း တွဲဖက်ဘဏ္ဍာရေးမှူး Shwe Nan Myaing Co,Ltd
15 ဦးမြအောင် စာရင်းစစ် Golden Academy Co,Ltd
16 ဦးဇာနေစိုး စာရင်းစစ် Aung Lin Yone Family
17 ဒေါ်ပြည့်ပြည့် စာရင်းစစ် Power Seven Manufacturing
18 ဒေါဉမ္မာညွန့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် Aung Chan Pyae Textile
19 ဒေါ်ခင်စန်းဦး ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် Thanzin N we Silk and Cotton
20 ဦးဇော်၀င်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် Taw Win Nadi Silk
Wear& house
21 ဒေါ်ဖြူဖြူအေး ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် Nan Taw Win Textile
22 ဦးမင်းထိုက် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် KMY Family Co,td
23 ဒေါ်ခင်နှင်း‌နွေ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် Brave Heart Land Co,Ltd
24 ဦးခင်မောင်အေး ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် I Print digital Advertising
25 ဦးချမ်းပိုင်စိုး ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် Yati Fried Potato
26 ဦးသက်ပိုင်ဖြိုး ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် Mobile Mother Co,Ltd
27 ဦးအောင်ပြည်တင် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် Sein Family
28 ဒေါ်ကြည်ကြည်ဆွေ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် Aye Chan Thar Hospital
29 ဦးရဲပိုင်ချို ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် Shwe Nan San Travel &Tour
30 ဦးကျော်ဌေး ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် Pyae -Wa License Pawnshop
31 ဒေါ်စောဉမ္မာ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် Real Estate
32 ဦးရဲမျိုးဟိန်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် Aung Myin Thu Group Co,Ltd
33 ဦးထွန်းလင်းစိုး ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် Hein Nadi Aung Trdding Co,Ltd
34 ဦးအောင်တိုး ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် Sein Chel International Co,Ltd
35 ဒေါ်မြသဲဖြူ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် Golden Goat Food Production
36 ဒေါ်ခင်လေးမြင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် Tha Zin Pann Co,Ltd
38 ဒေါ်မိုးသီတာဦး ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် Kyan Sin Tun Gems &Jewellery
39 ဒေါ်နီလာခင် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် Zalatwah Biscuit
40 ဒေါ်သူဇာမျိုးမျိုး၀င်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် Win Jade & Gems Jewellery
41 ဒေါ်နီလာ၀င်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် Khaing Thitsar Trading
42 ဒေါ်သီရိအေးသန်း၀င်း အလုပ်အမှုဆောင် Hi-Green One Co,Ltd
43 ဒေါ်အေးအေးခိုင် အလုပ်အမှုဆောင် Garuda Silk & Cotton
44 ဒေါ်သင်းသင်းနွယ် အလုပ်အမှုဆောင် Bamagoneyoung Traditional
45 ဒေါ်ခင်စန်းလွင် အလုပ်အမှုဆောင် Chin Swe Furniture
46 ဒေါ်မြင့်မြင့်ဦး အလုပ်အမှုဆောင် See You Again Car Rental Service
47 ဒေါ်မြင့်မြင့်သန်း အလုပ်အမှုဆောင် Mann Myae YaZar Co,Ltd
49 ဒေါ်ဌေးဌေးသိန်း အလုပ်အမှုဆောင် MyaThitSar Greengrocer’s store
50 ဦးခင်မောင်ခိုင် အလုပ်အမှုဆောင် Union World Trading Co,Ltd
51 ဒေါ်မိုးမိုးကျော် အလုပ်အမှုဆောင် Mega Million International
52 ဒေါက်တာထွန်း၀င်း အလုပ်အမှုဆောင် Match Construction
53 ဦးနိုင်နိုင်၀င်း အလုပ်အမှုဆောင် Great Wall GroupCo,Ltd
54 ဦးကိုကိုအောင် အလုပ်အမှုဆောင် Sein Nann New Co,Ltd
55 ဦးကျော်မျိုး၀င်းမြင့် အလုပ်အမှုဆောင် Holiday Trading
56 ဦးသိန်းအောင် အလုပ်အမှုဆောင် Aung Literature & Cooking Oil