ကျွန်ုပ်တို့ကို လုပ်ငန်းများကရွေးချယ်ရခြင်း

နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သက်သေပြနိုင်သောရည်မှန်းချက်များသို့ရောက်ရှိပြီးဒေသတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အထောက်အပံ့ရရှိခဲ့ပါသည်။ အသင်း၀င်ကုမ္ပဏီများကကျွန်ုပ်တို့ကိုရွေးချယ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။

ပွဲများနှင့် ညီလာခံများ

ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့၀င်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းမှစီစဉ်သောပွဲများနှင့်ညီလာခံများသို့တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။

ဗျူဟာကျတွေးခေါ်ခြင်း

သင်၏စီးပွားရေးအတွက်အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းကိုဖော်ဆောင်ရန်အခြားအသင်းဝင်များနှင့်မဟာဗျူဟာများနှင့်တိုင်ပင်ပါ။

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကွင်းဆင်းလေ့လာမှုအစီအစဉ်

အသင်း၀င်များအားကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်စျေးကွက်၏ဗဟုသုတများကိုတိုးချဲ့ရန်။

လုပ်ငန်းချိတ်ဆက်တွဲဖက်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်၎င်းတို့ကိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကမ္ဘာ့စီးပွားဖက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ကာသူတို့၏စီးပွားရေးကွန်ယက်ကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်လာစေရန်ဆက်သွယ်သည်။

ညီနောင်အသင်းများ

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

MRCCI Constitution

Constitution MRCCI constitution & constitution rules & regulation was adopted with MRCCI members. MRCCI CEC/EC was also elected under the constitution rules & regulation Download

MRCCI နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ

၁၉၉၁ ခုနှစ်မှစ၍ MRCCI ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးအသင်း၀င်များ၏စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက် ၀န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့်အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအကြားပေါင်းကူးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ MRCCI ၏အသင်း၀င်တစ်ဦး အနေဖြင့် သင်သည် MRCCI ၏မဟာဗျူဟာမြောက်ကွန်ယက်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်

ကျင်းပမည့်ပွဲများ

You are cordially invited to attend promotion seminar about Resources Group Logistics’ …..
India Department of Chemical and Petrochemical 2022 at Pragati Maidan, New Delhi, …..
Hong Kong Special Administrative Region The Hong Kong Special Administrative Region Government …..

JobLinkage Website

Post your jobs on our Joblinkage Portal to attract more qualifying candidates across the country.

UTCC-MRCCI Global MBA Programs

Visit our Facebook page to learn more about the various program offered by our collaboration with UTCC.

နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်များ